På globalt plan forventes et regulært boom i family offices over de næste 3-5 år. F.eks. er kategorien ’kinesiske iværksættere’ vokset til at være den andenstørste gruppe af verdens milliardærer. I 2017 var det imidlertid kun 5% af verdens family offices, der var placeret i Asien, men lokationer som Singapore gearer nu op til at huse et stigende antal family offices for Asiens formuende familier.

Traditionelt set er family office typisk kendt for at hjælpe den formuende familie med:

  • Skatteplanlægning
  • Investeringsstrategi
  • Formueforvaltning
  • Juridisk rådgivning
  • Håndtering af fast ejendom
  • Planlægning af generationsskifte
  • Strategi for og forankring af filantropiske tiltag
  • Servicefunktioner som indkøb, husførelse, rejseplanlægning

Imidlertid er kravene og forventningerne til det moderne family office under kraftig udvikling efterhånden som verden får flere og flere nye, yngre milliardærer.

Verdens milliardærer stiller nye krav

2020 bød på det højeste antal globale milliardærer nogensinde. På trods af pandemien steg deres formuer med 27%. Det er nu op til family offices at følge med kravene fra de nye formuende familier i forhold til at forvalte deres stigende formuer. H&B har her samlet en liste med syv af de største udfordringer for det lokale og globale family office i 2021 og fremefter.

1. Planlægning af generationsskiftet
Det er en evergreen blandt family offices. Altid på agendaen, sjældent helt i mål. Ifølge en 2020 rapport fra UBS har en tredjedel af family offices ingen plan for generationsskifte.

2. Kompetenceudvikling af familiemedlemmer, så de kan blive ansvarlige formueforvaltere
Endnu en klassiker for family office, som dog ofte er vanskelig at få hold på. Her påviser rapporten fra UBS, at europæiske family offices halter bagefter Asien og USA, når det handler om at forberede næste generation til at være dygtige formueforvaltere.

3. Implementering af risikovurdering og handlingsplan
Hvis der var én ting, vi lærte af 2020, så var det nødvendigheden af altid at være beredt. Family office vil også oftere håndtere mere globale familier, hvorved risikovurderingen bør være mere nuanceret og tage højde for trusselsbilleder uden for Danmark.

4. Branding af familienavnet
Hvem er vi? Hvad vil vi stå for? Hvordan vil vi huskes? Særligt de yngre formuende familier har et stort ønske om at skille sig ud ved at have fokus på personlig branding. Family office vil møde nye krav om at få styr på familiens kernefortælling, så der kan skabes identitet og tilhørsforhold for de kommende generationer.

5. Den bæredygtige og socialt ansvarlige familie
Ved family office nok om SDG målene og impact investing? Bæredygtige investeringer tilfredsstiller både ønsket om afkast – i modsætning til ren filantropi – og ønsket om at gøre en forskel og bidrage til en positiv samfundsudvikling. Desuden er fokus på impact investing også en måde, hvorpå family office kan bidrage til at skabe fællesskab på tværs af generationer i familien og handle i synergi med familiens værdier.

6. Prince Charles effekten
Vi lever længere, og derfor sker generationsskifter senere og senere. Imens skal anden eller tredje generation holde sig varme i start-boksen langt op i den modne alder. Ofte er det op til family office at holde motivationen oppe, sørge for kontinuerlig kompetenceudvikling og være initiativtager til forhandlingerne omkring en exit/entry dato.

7. Håndtering af dynamikken i den moderne familie
Hvem er ‘rigtig’ familie i den moderne familiestruktur, der ofte består af stedbørn, halvsøskende, samlevende, bonusforældre og regnbuekonstellationer? Her er familieforfatningen det bedste værktøj for den family officer, der prøver at holde styr på relationerne og det enkelte familiemedlems forventninger og krav til involvering.

Kontakt os gerne for at høre mere om etableringen af et family office eller om kompetenceudvikling på family office.