An H&B | Hildebrandt & Brandi Company
Tilbage

Kender du typen? Family office vs. Investeringsselskab

’Man kan da ikke kalde det her et family office, kan man?’, sagde en stifter for nyligt, da vi gennemgik aktiviteterne i deres holdingselskab. Og jo, det kunne man faktisk godt, idet ambitioner og indsatser indeholdt meget andet og mere end rent investeringsfokus. I denne artikel ser vi nærmere på, hvad der egentlig kendetegner et family office.

Family office rummer hele ejerskabet

Family office vil altid have fokus på at forvalte familiens eller individets formue bedst muligt. En CEO eller en CIO – afhængigt af størrelsen på family office – vil udarbejde og implementere investeringsstrategien proportionelt til stifters eller familiens ønsker, muligheder og interesser. I de fleste tilfælde vil en del af forvaltningen blive outsourcet til eksterne partnere, men det er family office’s rolle at sikre, at strategi og mål omkring afkast, investeringsområder, aktivklasser, udbyttebehov m.m. bliver opfyldt. Det er en family office kernekompetence.

Hvor et family office begynder at adskille sig fra et investeringsselskab er særligt i relation til to ting:

  • Holdninger til aktivklasser og afkast
  • Aktiviteter/services omkring familien og familiens fællesskaber

Family office har et holistisk syn på investeringer og aktivklasser

Et alment investeringsselskab vil primært fokusere på aktivklasser som aktier, obligationer, fonde, udlejningsejendomme m.m. og vil blive målt på, hvor stort afkast de kan skabe for ejere/investorer. I et family office er succesparametrene mere facetterede. Family office vil f.eks. også ofte forvalte følgende typer investeringer, hvor afkast ikke altid spiller den vigtigste rolle:

  • Familiens ejendomme/arealer; sommerhuse, mødesteder, skove, jagtarealer m.m.
  • Familiens con amore investeringer i f.eks. sportsklubber, vingårde, kunstprojekter, stutterier eller lign.
  • Familiens eget iværksætteri, hvor mulighed for at udleve egen passion og håndværk i nogle tilfælde vejer tungere end økonomisk succes
  • Familiens investeringer hos venner, udvidet familie m.m.

Family office koordinerer familiens fora og fællesskaber

Family office er også tovholder for familiens øvrige behov og fællesskaber. De vil typisk varetage alt fra forsikringer, bankforbindelser, eksterne rådgivere og skatteforhold til planlægning af familiemøder, fælles læring, fejringer, legacybevaring/historiefortælling m.m.
Family office er også i de fleste tilfælde hjemsted for filantropi-indsatser eller fonde, som skaber engagement og stolthed i ejerskabet.

Et andet vigtigt element af den langsigtede udvikling af familiens fællesskab og ejerskab er udvikling af næste generation. Her vil family office spille en rolle i forhold til at skabe tryghed og tilhørsforhold for næste generation. Både som et fysisk sted/kontor, hvor man kan komme i praktik, få hjælp til opgaver og have en venskabelig, rådgivende forbindelse, men også som initiativtager til ekstern uddannelse og udvikling af søskende eller kusiner og fætre, som både skal oplæres til ejerskabet og knyttes sammen i et tillidsfuldt og motiverende fælles ejerskab.

Findes der så en type for family offices? Der er meget få family offices i Danmark, der helt ligner hinanden. Formuende individer og familier har vidt forskellige ønsker til og behov for services, rådgivning og forvaltning. Nogle foretrækker at ansætte egne medarbejdere med hver deres kompetencer, mens andre hellere vil skifte mellem eksterne eksperter alt efter behov. Nogle har stærkt investeringsfokus og høj egen-involvering, mens andre gerne vil have faciliteret deres ønsker til et godt liv uden at lægge mange arbejdstimer i family office. Fælles for family office er dog, at stifters eller familiens ønsker, aktiviteter og udvikling sætter retningen for family office’s strategi og målsætning.

Du kan læse mere om family office historie, etablering og forretningsstrategi her eller i vores nye bog; Ejerskab i Generationer – Familie, Formue & Family Office.

Kontakt os her for en uforpligtende samtale om jeres ønsker til family office.

Del artiklen

Hør mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.

Anne-Sofie van den Born Rehfeld
Anne-Sofie van den Born Rehfeld
Managing Director
+45 24 89 10 70
asr@harbourfg.com