Hvordan uddanner jeg mig til at være formuende?

I en familievirksomhed er roller og forventninger kridtet klart op. Det forventes, at du uddanner dig, så du fagligt kan tale med ved bordet, få respekt fra medarbejderne og kunne overskue om ikke alle, så de fleste af f.eks. produktionsprocesserne. Men hvordan uddanner du dig til at håndtere en formue?

Det mest oplagte er at tilegne sig kompetencer inden for økonomi, investering og forvaltning af en værdipapirportefølje. Men hvad nu hvis det ikke interesserer dig det mindste? Helt grundlæggende er du nødt til at kunne læse en finansiel afrapportering, så du kan vurdere, om dine forvaltere eller family office præsterer godt nok i forhold til markedet. Hvad enten du har interessen eller ej, så er du ultimativt ejer af pengene, og der følger både goder og forpligtelser med. Blandt andet at tage vare på formueplejen ved at kunne forstå afrapporteringen fra dine rådgivere.

Når det er sagt, så er der mange muligheder for at dreje ejerskabet i en retning, der måske passer endnu bedre til dine interesser og kompetencer. Det forudsætter dog, at governance og struktur omkring formueforvaltningen er optimal, og at det rette rådgiverhold eller team på family offie er sat. Uanset hvordan set-uppet omkring investeringerne er organiseret, vil de følgende indsatser skabe et solidt fundament for dit ejerskab af familieformuen.

Få skabt engagement for formuen

Der er noget særligt ved at besøge en fysisk virksomhed, gå en tur på fabrikken eller markedsføre egne produkter.

Men selv hvis du ikke har en familievirksomhed, så er der masser af mulighed for at skabe gejst og engagement for formuen hos dig selv og de kommende generationer. Det kræver ‘blot’, at du vælger en retning og en rolle for dit ejerskab.

Sæt retningen

En formue er et middel til utrolig mange oplevelser, tilfredsstillelse, indflydelse og positiv påvirkning. Du og din familie skal imidlertid vælge, hvordan I vil gribe ejerskabet af formuen an.

Læg en strategi for, hvad I vil opnå med jeres familieformue og -navn. Skal formuen vækste, så endnu flere generationer er sikret økonomisk frihed? Skal I gøre en positiv forskel inden for filantropi eller bæredygtighed? Skal I investere i lokale virksomheder eller i start-ups? Finder I glæde ved at bevare historiske ejendomme eller eje landområder og skov?

Der findes mange muligheder, udover værdipapirer, hvormed I kan skabe engagement og interesse i ejerskabet. Det vigtigste er at tage det første skridt og sætte processen i gang. Det kan I blandt andet gøre ved en serie møder i familien, hvor I lægger alle idéer på bordet. Ideelt set udmøntes det i et strategisk fundament med en mission og vision for, hvordan I vil drive og pleje formuen fremadrettet.

Find din rolle i ejerskabet

Med en familieformue følger et antal forpligtelser, som f.eks. bestyrelsesmøder, møder i investeringskomité, kontakt til family office eller forvaltere og forståelse for deres disponeringer, interesse for markedet, skatteregler, arveregler m.m., men der er også mange muligheder for at udleve kompetencerne fra din venstre hjernehalvdel. Det kunne f.eks. være gennem de tiltag, som er beskrevet nedenfor.

1. Investering i hjertesager
 • Du kan tage initiativ til og håndtere investeringer i områder, som du kender til eller interesserer dig for; f.eks. kunst, design, natur, landbrug, bæredygtighed, kulturbevaring, skove m.m.
 • Du kan tage initiativ til og håndtere investeringer i virksomheder inden for sektorer, som du kender til eller interesserer dig for
 • Du kan tage initiativ til en filantropisk indsats for familien, der bærer familienavnet videre og giver stolthed i kommende generationer
 • Du kan allokere et vist beløb fra din personlige formue og investere i projekter af ren interesse. Dit initiativ vil uden tvivl inspirere resten af familien
2. Udvikling af familiefællesskabet
 • Du kan være aktiv inden for uddannelse og udvikling i familien
 • Du kan være aktiv inden for udvikling af næste generation helt fra barnsben
 • Du kan udvikle en legacy-fortælling om familiens historie i form af et bogprojekt eller en film med interviews med formuens stifter eller dennes efterkommere
 • Du kan tage initiativ til og håndtere familiens interne kommunikation ved hjælp af nyhedsbreve eller familiemøder
 • Du kan være aktiv inden for udviklingen af de forskellige fora i familien; bestyrelsen, ejerråd, familieråd m.m.
 • Du kan efteruddanne dig inden for områder, der bidrager til formuens forvaltning. F.eks. inden for bestyrelsesarbejde, investering i virksomheder, kommunikation, fremtidstrends, virksomhedskultur og –organisation, pressehåndtering, kulturhistorie, dyrevelfærd, bæredygtighed eller lignende
3. Samfundsudvikling
 • Du kan være aktiv i lokalpolitik eller i lokalområdet generelt f.eks. skolebestyrelse eller idrætsforening
 • Du kan tage initiativ til netværk med andre formuende familier for at se, hvor I kan bidrage med varig, positiv indflydelse på samfundet

Find meningen med dit liv som formuende

Et vigtigt aspekt af at være en god ejer for familieformuen er også, at bidrage med positivitet og energi omkring ejerskabet. Det kan føles som et privilegeret, men også, til tider, opslidende lod i livet. Derfor er det utrolig vigtigt, at du får det vendt til at være et positivt element i dit liv, og ikke en byrde, som du skal holde hemmelig eller holde fra livet. Ofte ser vi, at jo mere aktivt familiens medlemmer går ind i ejerskabet, jo mere får det lov til at blive en kilde til glæde, fællesskab og meningsfuldhed.

Dyrk fællesskabet omkring formuen

I forvaltningen af en familieformue slipper du for at være i intern konkurrence med dine søskende om chefrollerne i virksomheden. Her kan I tværtimod udvikle fællesskabet ved at investere i områder, som interesserer jer og bringer jer glæde. Ved at opsætte regelmæssige møder blandt jer ejere, får ejerskabet mere karakter af at være et reelt arbejde, hvilket kan føles berigende og tilfredsstillende.

Det kan godt være, at tidligere generationer har knoklet 24/7, lidt afsavn og bragt ofre for at skabe formuen, men det skal ikke forhindre jer i at skabe et arbejdsliv som ejere, der giver mening i forhold til jeres interesser, øvrige forpligtelser og familier. Det, at du håndterer formuen i henhold til en solid strategi, viser dit engagement, bidrager til fællesskabet og er alt sammen tegn på, at du er en god ejer af jeres familieformue.