May the force be with you

Vi bliver ved filmcitaterne, men dog i en anden genre. En formue rummer nemlig en stor kraft i sig selv. En formue – eller første parket til en formue – giver adgang til muligheder, oplevelser, glæde, meningsfuldhed, tid og selv-opfyldelse. Som partner eller ægtefælle til et formuende individ kan det være en glæde at være med på denne rejse, men samtidig rummer det også sine egne udfordringer. Vi har beskrevet de fem mest gængse temaer, som begge parter med fordel kan være opmærksomme på.

1. Det daglige brød

Hvis man ikke selv har tjent eller arvet den formue, der ligger til grund for familiens velstand og hverdag, så kan det være svært at nyde godt af den uden en murren af usikkerhed. Partneren til den formuende person kan godt over tid vænne sig til, at der er fælles midler til rådighed, men i mange tilfælde kan partneren have et lidt anstrengt forhold til at bruge af midlerne, særligt hvis hun/han er vokset op under smallere kår. Det kan være en god idé at etablere både fælles og individuelle konti, hvortil der automatisk tilflyder månedlige beløb. Således kan ens partner styre sin egen økonomi, have en vis grad af privatliv omkring sit forbrug og undgå at skulle spørge om midler.

2. Så tæt på og dog så langt fra

I langt de fleste formuende familier er særeje reglen snarere end undtagelsen. Desuden vil det typisk kun være ejere/familiemedlemmer, der mødes i ejerråd eller bestyrelser. Alt dette er både logisk og fornuftigt, men det kan være lige så fornuftigt at få talt om, hvordan ens partner kan opnå indflydelse og en rolle i ejerskabet, hvis hun/han ønsker det. Der er flere oplagte områder, hvor man kan/bør inddrage partnere i ejerskabet; udvikling af næste generation til ejerskabet, familiens fond eller filantropi, familiens strategiske overvejelser omkring det langsigtede ejerskab, udvikling af familieforfatning, udarbejdelse af testamenter og fremtidsfuldmagter, afholdelse af familiemøder m.m.

3. Familien først?

Hvis man er vokset op i et familieejerskab er man vant til, at mange facetter af ens liv drejer sig om familiens virke, familiens sammenkomster, familiens navn, familiens forventninger og familiens stemninger. For ens partner kan det være overvældende at blive del af en klan, hvor der er forventninger til alle – også svigerbørn. Prøv derfor at have nogle ærlige samtaler om, hvad familien skal fylde i jeres samliv, hvor tit I skal på ferie med familien, og i hvor høj grad og til hvor meget I stiller op, når det forventes. Der findes ikke en fast opskrift, og I vil selv opleve at svinge uden for jeres aftaler, men denne samtale er stadig vigtig, så der også opleves respekt for hinandens tolerancegrænser.

4. Det er tanken, der tæller

Som partnere med hver jeres baggrund og økonomiske formåen vil I aldrig opleve at stå helt lige – målt i kroner og ører. Hvor den ene glæder sig til udbetalingen af sin gennemsnitsløn, vil den anden have tjent 100 gange så meget på sine investeringer i samme tidsrum. Hvor den ene kan vise sin kærlighed med en hjemmelavet middag, kan den anden købe en ferie i privatfly til en suite på Seychellerne. Sammenligninger er roden til alt ondt, så hold godt fast i devisen, at det er tanken, der tæller, ikke prisen.

5. Klare aftaler er ren romantik

Som i mange andre henseender i familieejerskabet kan mange konflikter undgås ved, at man sætter sig sammen og med godt humør, empati og indsigt laver nogle klare aftaler. Hvordan er man stillet, hvis den ene går bort, eller man går fra hinanden? Hvem ejer hvad? Hvordan skal man håndtere formuespørgsmålet over for børn, venner og udvidet familie? Hvor meget og hvornår skal næste generation udvikles til at håndtere formuen? Der er mange spørgsmål, som man med fordel sammen kan lave nogle principerklæringer omkring, så man derefter kan lægge dem væk og blot leve sit liv – sammen.

For mere inspiration, så læs videre her eller kontakt os for at tage en samtale om den gode dynamik i en formuende kontekst.