Det første officielle family office opstår dog langt, langt senere end antikkens Rom, nemlig omkring 1882, hvor Rockefeller familien etablerer det, som bredt anerkendes for at være det første single-family office. Senere følger mange andre store industrifamilier trop og etablerer egne family offices. I 1990erne kommer et andet stort boom i etableringen af family offices og igen i løbet af 2000-tallets dotcom bølge.

Antallet af family offices stiger

I dag er antallet af family offices stadigt stigende på globalt plan. Alene mellem 2017 og 2019 blev antallet af family offices femdoblet i Singapore, hvor der i 2020 åbnede 400 nye family offices. Singapore er en populær adresse for family offices, fordi landet kan tilbyde politisk stabilitet, skattemæssige fordele, et højt uddannelsesniveau og en koncentration af talentmasse inden for bank og finans.

I Danmark skønnes at findes ca. 50 family offices med en investerbar formue på over 1 mia. kr. Derudover findes et stort antal mindre family offices, samt professionelle multi-family offices.

Hvert family office er sit eget

Der er stor forskel på family offices, som oftest opstartes til formueforvaltning og til at håndtere juridiske og skattemæssige spørgsmål og eventuelt generationsskifte. Forskellene mellem family offices er at finde i dets modenhed og naturligvis i familiens behov. Nogle er, som nævnt, rene formue-forvaltere, mens der på den anden side af spektret findes family offices med +150 personer ansat til at varetage alt fra familiens daglige behov (rejser, events, housekeeping m.m.), udvikling af næste generation, filantropi, oplevelser og kommunikation/PR, samt naturligvis formueudvikling og banking.

Family officets funktioner

Vi ser generelt en tendens over mod, at family offices er nødt til at have en bred ydelsespalette, der imødeser flere generationers forskellige behov for f.eks.:

 • Digital transformation af family officets og dets databehandling
 • Ejerstrategisk sparring og udvikling
 • Konstruktiv problemløsning
 • Rådgivning omkring strategisk filantropi
 • Rådgivning omkring ægtefæller/partneres roller og holdninger til formuen
 • Rådgivning om SoMe adfærd og cybersikkerhed
 • Modtagerorienteret skriftlig og verbal kommunikation
 • Identificering af det enkelte familiemedlems mulighed for at bidrage til ejerskabet
 • Motivation, talentprogram og generel udvikling af næste generation
 • Mediation og konflikthåndtering blandt familiens medlemmer
 • Håndtering af roller for bonusbørn og eks-ægtefæller

Det kræver stor indsigt af family officet at følge med tiden, med markedernes udsving, med verdensøkonomien og –situationen og med familiens udvikling, behov, interesser og konstellation. Og en gængs talemåde er da også, at har man set ét family office, så har man set….ét family office. For der findes ikke én fast skabelon for etableringen og udviklingen af den struktur, der passer lige præcis til den givne familie.

Der er langt fra majordomos organisering af familiens tjenestefolk til det moderne family officets håndtering af cybersikkerhed, men helt grundlæggende opfylder family officet stadig familiens behov for en klar kurs, overblik, tryghed og sikkerhed for formuen og for familien.