Salget af en familievirksomhed er en ekstraordinær oplevelse, der trækker lange spor. Ofte har virksomheden været omdrejningspunktet for familiens identitet og fællesskab – både på godt og ondt – i årtier, hvis ikke i generationer.

Efter et salg skal familien redefinere deres fællesskab og nye identitet som velhavende eller ligefrem særdeles formuende. Udover det glædelige i det nye økonomiske råderum og det ekstraordinære ved hele bedriften, så kan salget af familievirksomheden give anledning til en række udfordringer:

Tomhed: ’Jeg er ikke så glad, som jeg troede, at jeg ville være’

Salgsprocessen i sig selv er ekstremt krævende og kan medføre en følelse af tab, måske ligefrem sorg, idet der skal tages afsked med en virksomhed og et arbejdsliv, der har fyldt meget i familiens liv. Måske tager man også endegyldigt afsked med et håb om, at næste generation vil overtage rorpinden, hvilket også kan føles som et tab. Desuden skal der siges farvel til betroede medarbejdere, bygninger og en hverdag, hvor man har følt sig uundværlig. Når alt det gøres op, så kan det i nogen tilfælde overskygge glæden ved den økonomiske gevinst.

Rastløshed: ’Verden står åben, men jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til’

Med absolut økonomisk frihed følger også presset for at beslutte, hvad man skal bruge den til. Rejse verden rundt? Investere i virksomheder? Starte en fond? I netop denne periode kræver det stor selvindsigt og tålmodighed at slå bremserne i og falde til ro i den nye identitet, før der træffes livsomvæltende beslutninger. Formuen kan fint placeres konservativt, mens du i ro og mag beslutter dig for, hvad næste kapitel skal indeholde.

Uro i familien: ’Jeg ved ikke, hvordan jeg skal inkludere mine børn i formuen, uden at de bliver forkælede og umotiverede’

Sammen med advokat og revisor skal der træffes nogle store beslutninger angående uddeling af midler til børn, forældre, søskende m.fl. Man risikerer, at man pludselig skal tage stilling til, hvem der er ’rigtig’ familie. Skal bonusbørn også tilgodeses? Hvad med svigerfamilie eller en eventuel ekskone eller eksmand? Desuden skal der træffes beslutninger om, hvordan børnene skal uddannes til at være formuende og fra hvilken alder. Det kan i perioder føles som en tung byrde, snarere end en fantastisk gevinst, at blive pludseligt formuende.

Strategi og struktur er dine bedste værktøjer

Aktivt familieejerskab har til formål at styrke, strukturere og udvikle familieejerskabet, mens der skabes mening og formål for den enkelte. Dette styrker både familien, der ejer en virksomhed og familien, der har et formuefællesskab. I det følgende beskriver vi nogle af hovedelementerne ved det vellykkede aktive familieejerskab.

Strategifundamentet

Et stærkt strategifundament for familiens ejerskab skaber klarhed og viser retningen for familiens ageren – både over for hinanden og ud mod verden. Efter salget af en virksomhed er det et godt næste skridt for familien at tage stilling til, hvad familiens mission og vision skal være. Skal formuen vokse, så næste generationer altid vil modtage mere end de foregående? Skal familiefællesskabet udvikle sig i en bestemt retning? Er filantropi på agendaen? Eller investeringer i start-ups?

 

Missionen og visionen er det fundament, som familien bygger deres fremtidige aktiviteter på. Samtidig er det en hjælp til næste generationer, så de har en idé om, hvad stifter ønskede sig, at formuen skulle bidrage med. På samme tid kan familien identificere en række værdier, som skal være den GPS, som familiemedlemmer og ansatte skal handle ud fra. Når de rigtige værdier for familien er valgt, kan værdierne sende et klart signal til bank, advokat, family office og rådgivere om, hvad familien ønsker at stille op med formuen.

Governance: Alt på rette tid og sted

Etableringen af en stærk struktur og relevante mødefora er en stor hjælp for familien, der nu skal til at være formuende sammen. Ved at etablere ejerråd, familieråd og en investeringskomité, med dertil hørende årshjul, fjerner man diskussionen om forretningen fra køkkenbordet og køkkenbordet fra forretningen.

Når familien ved, at de vigtige samtaler tages, evt. med en facilitator, ved møderne i ejerråd og familieråd, så kan man ’samle til bunke’, så søndags-middagen og påskefrokosten ikke altid skal ende med at blive anledninger til at tage vigtige strategiske beslutninger eller lufte uenigheder. En etableret struktur omkring familien med de rette fora, beslutningsorganer og rådgivere skaber ro på alle fronter.

Family office giver luft til familien

Afhængigt af formuens størrelse og familiens virkelyst kan etableringen af et family office være det helt rette for at skabe luft og fritid for familien. Family office kan bestå af en eller flere medarbejdere, der håndterer den daglige formuepleje, drift og investeringer i ejendomme og økonomiske transaktioner og udbetalinger.

Family office kan også fungere som buffer for folk, der søger tilskud eller investeringer, så ejerne ikke selv bliver overvældet af henvendelser. Family officets første medarbejder kan typisk være familiens betroede bankkontakt, revisor eller advokat, som hurtigt kan bistå med at få styr på den nye rolle som formuende.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om den strategiske håndtering af familiens ejerskab.