An H&B | Hildebrandt & Brandi Company
Tilbage

Et Rigere Liv: Det Formålsdrevne Familieejerskab

"Instead of ‘going public’, you could say we’re ‘going purpose’", sagde Patagonias stifter, milliardæren Yvon Chouinard, ved offentliggørelsen af, at 98% af firmaets aktier er blevet overdraget til fonden Holdfast Collective og skal bruges til at bekæmpe klimakrisen. Chouinard familiens handlinger er et af de mest markante eksempler på formålsdrevet formueforvaltning og -familieejerskab i nyere tid. Der er dog ingen grund til at donere formuen væk for at opleve fordelene ved et klart formål. Læs mere om hvordan I kan arbejde med formål i jeres familieejerskab i denne artikel.
Purposeifamilieejerskabet

Formålet med et formål

Helt grundlæggende skal formål opfattes som årsagen til, at en given organisation eksisterer. Formålet bør være håndgribeligt nok til at sætte retning for strategiske beslutninger, adfærd og kultur samtidig med, at det er motiverende, engagerende og skaber meningsfuldhed og en unik kultur for organisationen – eller familieejerskabet.

Ejerskab kan til tider virke abstrakt for familiens medlemmer, hvis der ikke (længere) er en konkret familievirksomhed at søge identitet i og have mål for. Udviklingen af et stærkt formål med rod i familiens historie, kultur, identitet og interesser skaber engagement og meningsfuldhed for familien på et dybere niveau end ren formueforvaltning og -forøgelse kan præstere.
Hvor formueforøgelse langt hen ad vejen handler om at skabe rigdom, så handler formålsdrevet familieejerskab om at skabe et rigere liv.

Formålet skaber retning for family office

Investeringer, serviceniveau og aktiviteter i et family office er lige så unikke som familien selv. Med et klart formål arbejder alle imidlertid for samme mål og i samme retning.

Family office får en klar strategi og klare succeskriterier for dets virke, og kan dermed i endnu højere grad opfylde familiens ønsker, drømme og mål på tværs af generationer og med et langsigtet perspektiv. Det samme gælder for familiens øvrige rådgivere, som skal bistå med f.eks. generationsskifte, strategi, skatteplanlægning, testamenter m.m.

Formålet giver retning for alle aspekter af det aktive familieejerskab

Case eksempel

Et nærliggende eksempel kunne være en familie, vi kan kalde dem Hansen, som ønsker at skabe et aftryk inden for natur og klima. Deres formål kunne lyde:

I familien Hansen ønsker vi at bruge vores position og midler til at leve et liv, hvor vi generation efter generation stræber efter at efterlade planeten i bedre stand, end da vi kom. Den målsætning skal afspejles i vores investeringer, filantropi og i familiens fællesskab og udvikling.

Bemærk at formål er bredere og dybere end en ren filantropisk indsats. Denne familie vil med deres formål skulle se deres investeringer igennem for at sikre, at de rent faktisk gør mere gavn end skade. De skal have formuleret en aktiv fravalgs-liste, hvor de træffer fælles aktive valg om ikke at investere i industrier, der skader klimaet. De skal sikre, at PE, venture og investeringer i infrastruktur eller værdipapirer kommer med klare klima-politikker, og de skal overveje at bruge dele af formuen på at investere i f.eks. skove, bio-diversitet, agro-foresting eller lign. initiativer. I forhold til familiens fællesskab og udvikling, skal de tilrettelægge familiens aktiviteter, så de sammen lærer om og udvikler viden og holdninger til klimakrisen og dens løsninger. De skal opdrage og uddanne næste generation til at støtte op om familiens formålsparagraf og skabe et fællesskab omkring indsatsen. De skal tiltrække eksperter inden for området til bestyrelse og family office, og holde retningen for en evt. filantropi-indsats, så det hele giver højere mening.

Gevinsten er 4 X R

Og hvad er så resultatet af dette strømlinede og vidtgående arbejde for at sikre udarbejdelse og implementering af familiens formål?

Formålsdrevet familieejerskab skaber, hvad man kan beskrive som 4 gange R, nemlig:

  • Retning for familiens medlemmer, family office og rådgivere
  • Robusthed i familiens sammenhold og fællesskaber
  • Roller i ejerskabet for både yngre og ældre generationer, svigerfamilie og andre familiemedlemmer, som ønsker at bidrage til ejerskabet, men ikke nødvendigvis har kompetencer eller interesse for f.eks. investeringer
  • Relationer uden for familien. Det kan være utilfredsstillende ikke at have en karriere eller en fast retning for arbejdslivet, men et stærkt formål giver adgang til netværk og anledning til at danne relationer og sætte struktur på arbejdslivet

Professor Victor Strecher har forsket i det formålsdrevne liv gennem hele sin karriere og har beskrevet fordelene ved at leve med formål således:

So let’s imagine a drug that was shown to add years to your life; reduce the risk of heart attack and stroke; cut your risk of Alzheimer’s disease by more than half; help you relax during the day and sleep better at night; double your chances of staying drug- and alcohol-free after treatment; activate your natural killer cells; diminish your inflammatory cells; increase your good cholesterol; and repair your DNA. The inventors of the drug would receive Nobel Prizes and have institutes named for them! But it’s not a drug. It’s purpose.

I kan allerede tage de første skridt ved at begynde at overveje og diskutere følgende spørgsmål i familien:

  • Hvad er meningsfyldt, spændende og motiverende for os at arbejde med?
  • Hvem og hvad ønsker vi at skabe værdi for?
  • Er der nogle milepæle i familiens liv, som har haft stor betydning, og som skal tænkes ind i formålet?